Да преживееш нещо е по-ценно от това да прочетеш хиляди думи за него. Тази сентенция е особено валидна, когато става сума за селско стопанство и аграрна наука. Теоретичната подготовка, която университета дава, е безспорно изключително важна и основополагаща, но практическия опит остава незаменим. Ето защо „Континвест“ ООД ви предоставя възможността да погледнете и да се докоснете, дори да се поизцапате ☺ в рамките на летен платен стаж в компанията.

Ние ви предлагаме възможност да: 

  • Придобиете ценен практически опит в реални условия, който ще ви направи конкурентни на пазара на труда;
  • Да се запознаете с последните тенденции и иновациите в областта на торенето и храненето на растенията и да видите как те работят на практика;
  • Да участвате в разработването и внедряването на нови продукти и услуги в помощ на селскостопанските производители;
  • Да развиете своята работна култура, като работите както по самостоятелни проекти, така и в рамките на екип от доказани професионалисти; 

Изисквания към кандидатите:

  • Завършен минимум трети курс по аграрна специалност;
  • Отговорни, динамични, с желание и възможност да пътуват;
  • Проактивни, с добри комуникационни умения;

Кандидатстване:

  • Кандидатите трябва да изпратят кратка автобиография, мотивационно писмо и уверение за успех от учебната 2017/2018 г. на имейл адрес  info@continvest.bg не по-късно от … 

Подбор:

  • Първоначалния подбор ще се извърши на базата на изпратените автобиографии и мотивационни писма;
  • С одобрените след първоначалния подбор кандидати ще бъдат насрочени лични интервюта;