Централен офис София

София, 1111, бул. Шипченски проход 18

Контакти

Централен офис

гр. София 1113, бул. Шипченски проход 18, б.с. Галакси, бл. Д, ет. 5, ап. 505 Тел.: 02/ 971 70 28, 29 Факс: 02/ 971 70 35 E-mail: info@continvest.bg Логистичен отдел: logistic@continvest.bg

Производствена база град Ямбол

Ямбол 8600, ул. Ямболен 35 Тел.: 046/ 66 13 35 Координати: 42.500104, 26.501741

Складова база град Горна Оряховица

Горна Оряховица 5100, бул. Македония 66 Тел.: 0618/ 644 32 Координати: 43.122041, 25.694636

Складова база град Стара Загора

Стара Загора 6000, площадка Агробиохим Тел.: 042/ 28 40 20 Координати: 42.444432, 25.735416

Складова база град София

ЗСК, кв. 1, Кремиковци Тел.: 088/ 892 9009 Координати: : 42.752305, 23.495257

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС