fbpx

CoteN Mix – колкото повече толкова повече…

Отново добри резултати от торовете на „Хайфа“ в землището на с. Хаджидимитрово, обл. Велико Търново, но този път с приложение при царевица. 

На 27.03.2019 г. е извършена сеитбата на царевица на площ от 800 дка. Успоредно с нея е внесен комплексният тор CoteN Mix 32-9-6 + B, Zn с норма 17кг/дка, без допълнително подхранване. Крайният резултат от жътвата на 10.09.2019 г. е 1000 кг/дка.

Целта на контролираното освобождаване в тази НПК формулация е да удовлетвори нуждите на растенията през целия вегетационен период. 

С този опит за пореден път доказахме, че е възможно да има балансирано хранене през цялата вегетация, без загуба на хранителни вещества, по-малко разходи и високи добиви. Така оправдахме доверието на нашия партньор Бисер Борисов – Председател на ОППК „Победа 93“ и всичко това само в резултат на едно единствено торене. 

    Свържете се с нас

    Предпочитам да получавам съобщенията по:

    Е-mailТелефонSMSПоща