fbpx

„Континвест“ отчете своите резултати от цялостна технология при хранене на ечемик

Йордан Петров – Председателя на ЗППК „Единство“ в  с. Червена, обл. Велико Търново за първа година ни се довери и използва препоръчаната му цялостна технология при хранене на ечемик. 

На 10.10.2018 г. бе извършена сеитба с торовнасяне през ботуш с посевна норма от 330 сем/м2 на площ от 800 дка, с използван продукт на „Хайфа“ CoteN Mix Base 20:20:0 само 12кг /дка. 

В края на м. Октомври преди поникване на посева е внесен УАН 3 л/дка.

На 24.02.2019 г. е направено подхранване с Urea Max 46:0:0 с норма от 8 кг/дка, а на 24.04.2019 г. преди изкласяване е направено листно пръскане с Viscofol black в доза 100 мл/дка.

Само със 7 единици азот на декар и едно листно приложение на Viscofol black, съдържащ хуминови и фулвични киселини нашия партньор получи добре гарниран и изхранен посев. В следствие на което доби зърно с добри пивоварни качества от фуражен сорт и добив от 630 кг/дка. 

    Свържете се с нас

    Предпочитам да получавам съобщенията по:

    Е-mailТелефонSMSПоща