Търговският екип на „Континвест“ ООД обединява отлични професионалисти от различни функции – агрономи, техници и търговски представители. Заедно те предоставят на нашите клиентите препоръки и информация за най-новите и ефективни селскостопански техники, които гарантират оптимален добив. Нашите висококвалифицирани специалисти се стремят да развиват познанията на клиента, като по този начин му позволяват да направи технически аргументиран и информиран избор на продукти и решения.

Основната цел на нашия търговски екип е да създава и развива дълготрайни и взаимноизгодни партньорски взаимоотношения с нашите клиенти.
През последните 5 години ние положихме много усилия, за да създадем формули за наторяване, които надграждат употребата на универсални продукти до приложението на специфични решения, съобразени с характерните особености на всяка отделна култура, както и с характеристиките на всеки отделен географски район.

През 2018 г. „Континвест“ ООД планира да стартира износ на своите торове, като амбициите на фирмата са това перо да се развие значително през следващите няколко години. Целевите пазари за износ са Румъния, Гърция, Сърбия, Босна и Херцеговина и др.