fbpx

Препоръки за торене на овес

Овесът (Avena sativa L.) е зърнено-житна култура, която се отглежда предимно за зърно, което съдържа 12–13% белтъчини, 40–45% въглехидрати и 4–5% мазнини. Използва се както за фураж, така и за приготвяне на брашно, овесени ядки и грис. Кореновата система на тази култура се отличава с по-мощно развитие от тази на пшеницата и ечемика, прониква на по-голяма дълбочина и е с много по-голяма усвояваща способност на хранителни вещества. Овесът понася по-добре засяване след зимни житни култури, отколкото пшеницата, ръжта и ечемика. За засяване върху необработваеми земи пролетният овес е най-подходящата култура от житните. Сеитбата се извършва при първа възможност напролет. Зимуващите сортове се засяват през м. октомври, както пшеницата и ечемика.
Овесът усвоява хранителните вещества през целия вегетационен период, но най- интензивно те постъпват в растенията през периода вретенене-изметляване. Братенето протича нормално при оптимални условия на влажност и обезпеченост с хранителни вещества, като в зависимост от тези условия на едно растение се образуват по-продуктивни 2–3 братя.
За формирането на 100 кг зърно и съответното количество надземна маса (слама) овесът извлича от почвата 2,6–2,8 кг N, 1,0–1,2 кг Р2О5 и 1,8–2,2 кг К2О. За получаване на високи и стабилни добиви зърно от тази култура, растенията трябва да съдържат във фаза братене 4,0–5,0% N, 0,4–0,5% Р и 4,5–6,0% К, а във фаза вретенене – 3,0–3,5% N, 0,3–0,5% Р и 4,0–5,0% К. Това може да се осигури само с правилно торене на тази култура. В зависимост от запасеността на почвата с хранителни елементи торовите норми се движат в границите: 6–14 кг/дка N, 6–10 кг/дка Р2О5 и 4–6 кг/дка К2О. Освен от азот, фосфор и калий, овесът се нуждае и от магнезий, сяра и микроелементите мед, манган, цинк и молибден, когато почвата е бедна на усвоими форми на тези елементи. Торенето на зимуващите форми овес се извършва както при зимните житни култури (пшеница, ръж и ечемик), като се прилагат същите торови норми както при пролетните посеви.

Нашата препоръка за торене на ОВЕС ЗА ЗЪРНО, отглеждан на почви с умерено съдържание на органично вещество, минерален азот и подвижни форми на фосфор и калий

Забележка: За конкретна схема, направена професионално на базата на почвени и листни анализи, съобразена с вашите нужди и условия, се свържете с нашите специалисти.

    Свържете се с нас

    Предпочитам да получавам съобщенията по:

    Е-mailТелефонSMSПоща