Описание

Серията GoGrow включва биостимуланти, адюванти, прилепители, рН коректори и почистващи вещества.

Повечето продукти от гамата GoGrow са биостимуланти – специални стимулатори на растежа, посветени на физиологичната активност на растенията през целия период на растеж.

Биостимуланти са всички вещества или микроорганизми, които стимулират естествените процеси в растението с цел подобряване и по-ефективното усвояване на хранителни вещества по време на неговия растеж. Биостимулантите се прилагат както върху цялото растение, така и само върху семената или ризосферата.

Биостимулантите GoGrow се синтезират от органична материя, извлечена от природни ресурси, които се намират на специални и уникални места по света.

Органичните вещества като цяло и техните физиологично-активни екстракти са способни да възстановят типичността на компрометираните почвени системи и да възобновят способността им ефективно да изхранват растенията.

Основните комплекси, от които са съставени биостимулантите от серията GoGrow са:
– Аминокиселини
– Хуминови и фулво киселини
– Екстракти от водорасли

Продукти

Биостимуланти

Viscofol Black

Биостимуланти

Go-Amino Gold

Биостимуланти

Go-Amino Sea

Биостимуланти

Go-Premium

Биостимуланти

Go-Pro 50SL

Специални продукти

Go-pH

Специални продукти

Strong Oil

Специални продукти

Rhizo Active

Специални продукти

Laminex

Специални продукти

Extra Clean