Описание

Храненето на растенията е най-важният фактор за получаване на максимален добив и качествена земеделска продукция. Растенията усвояват хранителните елементи основно чрез кореновата система, но притежават свойството да приемет хранителни вещества през листата и други органи от надземните части – стебла, цветове, плодове и др.

Листното подхранване на културите може да се извършва по всяко време от вегетацията на културите, но най-висок е ефектът, когато на растението се подават нужните хранителни елементи във фази, в които необходимостта от даден елемент или от група елементи е най-голяма. Обикновено това са фазите на буен растеж, изкласяване, изметляване, бутонизация, цъфтеж и нарастване на плодовете при овощните дървета и при лозята. Провеждането на листно подхранване, през периода на формирането на репродуктивните органи, пренасочва асимилати към тези органи и се отразява положително не само върху добива, но и върху качеството на получената растителна продукция.

Течните комплексни торове за листно подхранване SpeedGrow съдържат  всички хранителни елементи. В подходящо съотношение и концентрация се прилагат еднократно, двукратно или трикратно през отделните фази на развитие, в зависимост от изискванията на културата, развитието на посева и условията на отглеждане. Течните комплексни микроторове съдържат всички необходими за растенията микроелементи (бор, молибден, желязо, манган, мед и цинк ) в комбинация, подходяща за всяка култура, отглеждана на почви с различна запасеност с подвижни форми на тези елементи.

Приложението на комплексните и единични макро- и микро- течни торове SpeedGrow повишава добивите с 10 до 20% и подобрява качеството на зърното, семената и плодовете на отглежданите култури.

Продукти