Описание

Торовете FertiGrow са насипни фини кристални прахове, които се разтварят бързо във вода без остатък.

Серията FertiGrow съдържа пълна гама от водоразтворими хранителни формулации – директни торове (FertiGrow Direct), NPK торове (FertiGrow Macro) и хелатирани миикроелементи (FertiGrow Micro), които предлагат ефективни решения във фертигацията.

Продуктите FertiGrow Macro могат да бъдат прилагани чрез разнообразни методи на торене: през капковото напояване, подаване чрез разпръскване или листно приложение.

FertiGrow Macro са обогатени допълнително с шест микроелемента, от които желязото, цинка, медта и мангана са в хелатна форма. Желязото е подложено и на допълнителна обработка с EDDHA. Това оптимизира неговата усвоимост и наличност в почвения разтвор, което е от решаващо значение за ефективното усвояване на минералите от растението.

Торовете FertiGrow Macro не съдържат хлориди, натрий и тежки метали.

Продуктите FertiGrow Micro са висококачествени хелати, идеални за листно приложение, третиране на семена, фертигация и хидропоника.

Хелатираните микроелементи FertiGrow Micro се доставят на растенията за предотвратяване или лечение на симптомите на недостиг. Най-простата химическа структура е тази на солите. Те са евтини съединения, но с много ограничена ефикасност. Поради тази причина съвременното селско стопанство изцяло се ориентира към хелатните комплекси.

Всички торове FertiGrow са разработени със специални грижи и внимание за постигане на добро качество. Всяка торба съдържа най-добрите налични суровини на европейския пазар.

Като чистота, приложимост и ефективност FertiGrow се откроява значително от другите налични водоразтворими торове на пазара.

Продукти

Директни торове

Super K

Директни торове

Kalasul

Директни торове

Calanit

Директни торове

Calanit + В

Директни торове

Calamag

Директни торове

Maganit

Директни торове

Magasul

Директни торове

Amophos

Директни торове

Kalaphos

Директни торове

Ureaphos

Хелатирани микроелементи

Желязо EDDHA 6%

Хелатирани микроелементи

Желязо EDDHA 13%

Хелатирани микроелементи

Цинк EDТА 15%

Хелатирани микроелементи

Манган EDТА 13%

Хелатирани микроелементи

Мед EDТА 15%

Хелатирани микроелементи

Калций EDТА 10%

Хелатирани микроелементи

Магнезий EDТА 6%

Хелатирани микроелементи

Микроелементи MFe 6.8%

Хелатирани микроелементи

Микроелементи MFe 3.8%

Хелатирани микроелементи

Микроелементи MMg 6%