Описание

HaifaStim™ е продуктова серия от внимателно подбрани биостимулатори, укрепващи растенията и подобряващи средата на растежа, с цел поддържане на оптимален растеж, съществено повишаване на добивите и постигане на максимално качество.

HaifaStim™ подобрява цялостната система на растеж, с което се постига изключително добро развитие на растенията, подобряване на структурата на почвата и по-високи добиви, както и редуциране на ефектите върху околната среда.

Продуктова гама HaifaStim™

  • HaifaStim™ Foliamin

Източник на аминокиселини и пептиди за листно приложение

Специално разработен продукт, с висока концентрация на свободни аминокиселини и пептиди, бързо и пълно абсорбиращ се от листата, подобрена ензимна активност и изключителна способност за пренос на торове и пестициди.

  • HaifaStim™ Amin

Източник на аминокиселини, пептиди и пептони (хидролизирани протеини) подпомага синтеза на регулаторите на растежа в растенията, които от своя страна контролират различни съществени процеси.

  • HaifaStim™ Humic

Хуминовите киселини се извличат от леонардит

Хумусните вещества увеличават капацитета на почвата за обмен на катиони (CEC) и по този начин подобряват структурата на почвата и свойствата й да снабдява растенията с незаменими хранителни вещества. Освен това индуцират електрохимичен потенциал в корените, който подобрява приема на хранителни вещества. Поради увеличеното производство на фенолни съединения, хумусните вещества съдействат за значителното подобряване на устойчивостта на растенията срещу стрес.

  • HaifaStim™ Mar

Екстракти от водорасли Ascophyllum nodosum

Екстрактите от водорасли са богати на хранителни вещества, естествени био-стимуланти и спомагателни вещества, които действащи съвместно подобряват развитието на растенията и свойствата на почвите.

Продукти