Описание

GoGrow

Серията GoGrow включва биостимуланти, адюванти, прилепители, рН коректори и почистващи вещества.

Повечето продукти от гамата GoGrow са биостимуланти – специални стимулатори на растежа, посветени на физиологичната активност на растенията през целия период на растеж. Биостимуланти са всички вещества или микроорганизми, които стимулират естествените процеси в растението с цел подобряване и по-ефективното усвояване на хранителни вещества по време на неговия растеж. Биостимулантите се прилагат както върху цялото растение, така и само върху семената или ризосферата.

Биостимулантите GoGrow се синтезират от органична материя, извлечена от природни ресурси, които се намират на специални и уникални места по света. Органичните вещества като цяло и техните физиологично-активни екстракти са способни да възстановят типичността на компрометираните почвени системи и да възобновят способността им ефективно да изхранват растенията. Основните комплекси, от които са съставени биостимулантите от серията GoGrow са: аминокиселини; хуминови и фулво киселини; екстракти от водорасли.

Продукти

Биостимуланти

Go-Amino Max

Биостимуланти

Viscofol Black

Биостимуланти

Go-Amino Gold

Биостимуланти

Go-Amino Sea

Биостимуланти

Go-Premium

Биостимуланти

Go-Pro 50SL