Описание

Едно от основните предизвикателства пред модерното интензивно земеделие е да се гарантират постоянно високи добиви. Това е изключително трудна задача, тъй като условията при отглеждане на земеделските култури са сравнително непостоянни – често растенията изпитват недостиг на хранителни вещества или са подложени на различни стресови ситуации по време на растежа си. Биостимулантите са продукти, чиято цел е да минимизират ефектите от неблагоприятните условия, на които са подложени земеделските култури – те подпомагат и ускоряват физиологичното развитие на растенията и ги правят по-здрави и устойчиви на стрес.

Продукти