Описание

GoGrow

Серията GoGrow включва биостимуланти, адюванти, прилепители, рН коректори и почистващи вещества.

Биостимулантите GoGrow се синтезират от органична материя, извлечена от природни ресурси, които се намират на специални и уникални места по света. Органичните вещества като цяло и техните физиологично-активни екстракти са способни да възстановят типичността на компрометираните почвени системи и да възобновят способността им ефективно да изхранват растенията. Основните комплекси, от които са съставени биостимулантите от серията GoGrow са: аминокиселини; хуминови и фулво киселини; екстракти от водорасли.

Продукти

Специални продукти

Go-N Max

Биостимуланти

Go-pH

Биостимуланти

Extra Clean