Описание

Храненето на растенията е най-важният фактор за получаване на максимален добив и качествена земеделска продукция. Растенията усвояват хранителните елементи основно чрез кореновата система, но притежават свойството да приемет хранителни вещества през листата и други органи от надземните части – стебла, цветове, плодове и др.

Листното подхранване на културите може да се извършва по всяко време от вегетацията на културите, но най-висок е ефектът, когато на растението се подават нужните хранителни елементи във фази, в които необходимостта от даден елемент или от група елементи е най-голяма. Обикновено това са фазите на буен растеж, изкласяване, изметляване, бутонизация, цъфтеж и нарастване на плодовете при овощните дървета и при лозята. Провеждането на листно подхранване, през периода на формирането на репродуктивните органи, пренасочва асимилати към тези органи и се отразява положително не само върху добива, но и върху качеството на получената растителна продукция.

Течните комплексни торове за листно подхранване SpeedGrow съдържат  всички хранителни елементи. В подходящо съотношение и концентрация се прилагат еднократно, двукратно или трикратно през отделните фази на развитие, в зависимост от изискванията на културата, развитието на посева и условията на отглеждане. Течните комплексни микроторове съдържат всички необходими за растенията микроелементи (бор, молибден, желязо, манган, мед и цинк ) в комбинация, подходяща за всяка култура, отглеждана на почви с различна запасеност с подвижни форми на тези елементи.

Приложението на комплексните и единични макро- и микро- течни торове SpeedGrow повишава добивите с 10 до 20% и подобрява качеството на зърното, семената и плодовете на отглежданите култури.

Продукти

SpeedGrow Macro Special

Универсал

SpeedGrow Macro Special

Пшеница

SpeedGrow Macro Special

Царевица

SpeedGrow Macro Special

Слънчоглед

SpeedGrow Macro Special

Рапица

SpeedGrow Macro Special

Рапица плюс

SpeedGrow Macro Special

Лозя

SpeedGrow Macro Special

Зеленчуци

SpeedGrow Micro Special

Универсал

SpeedGrow Micro Special

Пшеница

SpeedGrow Micro Special

Царевица

SpeedGrow Micro Special

Слънчоглед

SpeedGrow Micro Special

Овощни

SpeedGrow Micro

B Бор

SpeedGrow Micro

Cu Мед

SpeedGrow Micro

Mg Манган

SpeedGrow Micro

Zn Цинк

SpeedGrow Micro

Желязо