Описание

Торовете със забавено освобождаване са азотни торове, при които азотът е защитен и започва да се освобождава при наличие на подходящи условия за това.

Гранулите в торовете със забавено освобождаване не са „капсуловани“ чрез полимерна обвивка, като при торовете с контролирано освобождаване. За да се постигне ефектът на забавеното освобождаване на азота, неговото преобразуване се блокира по химичен път. Периодът, през който азотът е защитен, е около 4 седмици в зависимост от типа почва. Основните предимства от употребата на торове със забавено освобождаване пред конвенционалните торове са следните:  

  • минимизират се загубите на азот вследствие на процеждане и изпаряване;
  • повишава се ефективността от храненето на растенията;
  • прилагат се в по-малки количества, което води до намаляване на разходите.

Технологията Limus® е един от най-ефективните и иновативни начини за предотвратяване на загубите на азот вследствие на процеждане и изпаряване. Именно тази технология се използва при производството на торовете със забавено освобождаване от серията Haifa Urea DX.

Гранулите в торовете Haifa Urea DX са допълнително обработени с инхибитор, който потиска активността на уреазата – ензимът, отговорен за преобразуването на азота до химична форма, която не може да бъде усвоена от растенията. 

Специалният уреаза-инхибитор на Limus® комбинира две активни съставки и успешно блокира преобразуването на уреята в карбаминова киселина и амоняк. Limus® повишава ефективността на формулацията и дава повече гъвкавост по отношение на съхранение, смесване и приложение на азотните торове.

 Limus® значително намалява загубите на азот (с над 70%), подобрява развитието на вашите култури и ви спестява разходи и време.

Продукти