Ние в „Континвест“ ООД провеждаме непрекъснат строг контрол на качеството на предлаганите от нас продукти. За да отговорим на високите изисквания на нашите клиенти и да гарантираме постоянно отлично качество на торовете, които продаваме на местните и международни пазари, сме внедрили собствена система за управление на качеството.

Като част от производствения цикъл, „Континвест“ ООД разполага със собствена лаборатория за контрол на качеството, която е напълно оборудвана с модерни инструменти, които анализират всички необходими параметри за определяне на качеството на суровините и крайните продукти. От всяка пратка със суровини се вземат представителни извадки, на които се прави физичен и химичен анализ, за ​​да се потвърди тяхното ниво на качество. Поддържането на първокласно качество на входящите суровини е основна предпоставка за производството на висококачествени торове. За всички готови продукти се изготвя партидна проба, последвана от анализ. Следва се много стриктна процедура, за да се гарантира, че всички продукти, доставени на клиентите, отговарят на техните базови спецификации.

Екипът за контрол на качеството е съставен от висококвалифицирани и добре обучени специалисти, които внимателно провеждат стандартните оперативни процедури. Същият екип отговаря и за извършването на инспекции преди експедиция, които се прилагат за всички пратки.

С цел проследяване и мониторинг на всички въпроси, свързани с логистиката, в нашата вътрешна система за контрол са включени и специални детайлни отчети за товаренето и доставката на заявките.

„Континвест“ ООД притежава следните сертификати за качество:

  • Сертификат за система на управление по EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004
  • Сертификат за система на управление по PAS 99:2012
  • Сертификат за система на управление по SA 8000:2008
  • Сертификат за система на управление по OHSAS 18001:2007
  • Сертификат за система на управление на безопасността на храните съгласно изискванията на EN ISO 22000:2005
  • Сертификат за система на управление по BS ISO 39001:2012