Описание

Торовете с контролирано освобождаване с технология Multicote™ са най-надеждния и ефективен начин за доставяне на хранителни вещества до растението по време на целия му жизнен цикъл. Multicote™ гарантира, че с едно единствено приложение по време на засаждане, до растението ще достигнат точните количества от точните хранителни елементи в точния момент през целия период на неговият растеж и развитие. Това се постига чрез специални капсули с полимерна обвивка, която позволява постепенното освобождаване на хранителни вещества в зоната около корена на растението. 

Торовете с контролирано освобождаване са изключително предпочитани от модерните земеделски производители, тъй като те спестяват разходи за торене и работна ръка, позволяват приложение, което не е зависимо от спецификите на системите за напояване и не изискват никакво по-специално оборудване. Тези торове не се влияят от типа на почвата, нейното pH, влагата или микробиална активност.

Оптималната температура за освобождаване на хранителните вещества с технология Multicote™ е 21°С, а продължителността на отдаване варира според условията на околната среда и изискванията на клиента. Multicote™ е RHP-сертифициран.

Продукти