Научноизследователската и развойна дейност е силно застъпена в цялостната дейност на „Континвест“ ООД.

Разработването на нови продукти и постоянният стремеж към подобряването на качеството на съществуващите торове ни позволява да изготвяме ефективни препоръки за хранене на растенията, които гарантират на нашите клиенти устойчив растеж на техния бизнес.

Основна част от научноизследователската ни дейност е свързана с провеждането на интензивни тестове на торове върху голямо разнообразие от култури. Научните опити, които организираме, се провеждат както в оранжерии, така и на открито. Крайната ни цел е да насърчим отговорното ползване на торове, като гарантираме тяхната максимална ефективност по икономичен, устойчив и екологичен начин, който осигурява на клиентите ни спокойно, модерно и качествено земеделие.

Резултатите от всички вътрешни тестове и изследвания, които провеждаме, се проверяват и потвърждават и от екип от признати независими специалисти. Анализите на торове, почви, растения и води се извършват в чуждестранна лаборатория, оборудвана с най-модерната апаратура и използваща най-съвременните технологии. Поддържаме и добра комуникация с държавни институции, частни компании и университетски изследователски центрове за обмен на научна и техническа информация.