Описание

Грижата за земеделските култури е свързана с множество спомагателни процеси, които обаче са не по-малко важни от подхранването на растенията или третирането им с ПРЗ. Такива процеси са правилното почистване на резервоарите и системите за пръскане, регулирането на pH на разтворите, осигуряването на добро прилепване на прилаганите препарати и др.

В нашата серия от специални продукти влизат две основни групи препарати – почистващи и подобряващи ефективността на основния продукт.

Почистващите препарати гарантират ефективното отстраняване на остатъци от различните части на системите за пръскане, които могат да нанесат вреди върху растенията при следваща употреба.

Продуктите, повишаващи ефективността, подобряват работата на влаганите скъпо струващи препарати, засилвайки тяхното действие и ефикасност, като в същото време предотвратят нежелани и негативни ефекти върху земеделските култури.

Продукти

Активатори и подобрители

Go N Max

Активатори и подобрители

Go P Max

Активатори и подобрители

Go Gly Aktiv

Активатори и подобрители

Go Soil Restore

Активатори и подобрители

Go LBC