Анализи

Като доверен бизнес партньор наша основна цел е да предоставяме на своите клиентите професионални съвети, които да улеснят тяхната работа. Една от допълнителните услуги, които предлагаме, е изготвяне на професионални препоръки за хранене на растенията.

В основата на формулирането на максимално ефективни препоръки за хранене, които повишават плодородието на земята и добивите, стои качествения анализ на почвата и водата.

За да гарантираме на земеделските производители високото и професионално ниво на обслуждаване, което те заслужават, ние създадохме наша собствена лаборатория за анализ на почви и води. Анализите, които Континвест изготвя, дават цялостна информация за състава на почвата и водата – наличие (и дефицит) на всички основни хранителни елементи.

Показателите, които нашата лаборатория изчислява, са:

 • киселинност на почвата – pH (H2O); pH (KCl); pH (CaCl2)
 • специфична електропроводимост (EC)
 • съдържание на органично вещество (хумус)
 • механичен състав
 • действителен капацитет на катионна обмяна (CEC)
 • съдържание на общи и активни карбонати
 • съдържание на усвоим азот (NO3-N и NH3-N)
 • съдържание на усвоим калий (К2О)
 • съдържание на усвоим фофор (P2O5)
 • съдържание на калций (Ca)
 • съдържание на магнезий (Mg)
 • съдържание на микроелементи: мед (Cu), цинк (Zn), бор (B), молибден (Mo), натрий (Na), желязо (Fe), манган (Mn), сяра (S) и хлор (Cl)

Правилното вземане и предварителната подготовка на почвената проба в най-голяма степен определят нейната обективност. За да гарантираме качеството на пробите, които вземаме, ние стриктно съблюдаваме установените правилa, които са детайлно описани в методиката за вземане на почвени проби.

При вземането на почвени проби използваме съвременни методи, които позволяват правилно и прецизно извличане на хомогенна почва и дават възможност за дългосрочно проследяване на измененията в почвата и формулиране на максимално точни препоръки за хранене.

Идентифицирайте дефицитите на хранителни вещества преди да са се проявили видимо, за да можете да реагирате своевременно
Една от основните услуги, чрез които Континвест се стреми да задоволи изцяло нуждите на фермерите, е извършването на флуорометрични анализи.

Флуорометричният анализ вече се извършва със специален апарат на полето, а не както досега, в лабораторни условия.

Флуорометърът замерва наличността на осем от основните хранителните елемента в растението – азот, калий, магнезий, калций, сяра, желязо, манган и бор. Анализът дава информация за дефицитите на ключови макро и микро елементи до двадесет дни преди да са се появили видими симптоми за проблема. При подобно ранно диагностициране на растенията, фермерите могат да предприемат корективни мерки преди продукцията им да е пострадала сериозно.

Тази технология е базирана на хлорофилната флуоресценция (постоянното излъчването на светлина от растенията). Резултатът от замерването се отчита в реално време на полето – не е необходимо пробите да се изпращат допълнително в лаборатория и да се губи цено време в чакане на резултати.
Флуорометричен анализ може да се прави върху листата на всички култури, стига те да са достигнали поне 50% от максималния си размер. Начинът на вземане на пробите е абсолютно безвреден за растението и не го наранява.

Флуорометричният анализ позволява оптимизиране на схемите за хранене, което води до оптимално торене и високи добиви.

Недостиг на магнезий

Недостиг на калций

Недостиг на калий