Описание

Храненето на растенията е най-важният фактор за получаване на максимален добив и качествена земеделска продукция. Растенията усвояват хранителните елементи основно чрез кореновата система, но притежават свойството да приемет хранителни вещества през листата и други органи от надземните части – стебла, цветове, плодове и др.

Листното подхранване на културите може да се извършва по всяко време от вегетацията на културите, но най-висок е ефектът, когато на растението се подават нужните хранителни елементи във фази, в които необходимостта от даден елемент или от група елементи е най-голяма. Обикновено това са фазите на буен растеж, изкласяване, изметляване, бутонизация, цъфтеж и нарастване на плодовете при овощните дървета и при лозята. Провеждането на листно подхранване, през периода на формирането на репродуктивните органи, пренасочва асимилати към тези органи и се отразява положително не само върху добива, но и върху качеството на получената растителна продукция.

Течните комплексни торове за листно подхранване SpeedGrow съдържат  всички хранителни елементи. В подходящо съотношение и концентрация се прилагат еднократно, двукратно или трикратно през отделните фази на развитие, в зависимост от изискванията на културата, развитието на посева и условията на отглеждане. Течните комплексни микроторове съдържат всички необходими за растенията микроелементи (бор, молибден, желязо, манган, мед и цинк ) в комбинация, подходяща за всяка култура, отглеждана на почви с различна запасеност с подвижни форми на тези елементи.

Приложението на комплексните и единични макро- и микро- течни торове SpeedGrow повишава добивите с 10 до 20% и подобрява качеството на зърното, семената и плодовете на отглежданите култури.

Продукти

Течни минерални торове

Универсал

Течни минерални торове

Пшеница

Течни минерални торове

Царевица

Течни минерални торове

Слънчоглед

Течни минерални торове

Рапица

Течни минерални торове

Рапица плюс

Течни минерални торове

Лозя

Течни минерални торове

Овощни – семкови

Течни минерални торове

Овощни – костилкови

Течни минерални торове

Зеленчуци

Течни минерални торове

Универсал

Течни минерални торове

Пшеница

Течни минерални торове

Царевица

Течни минерални торове

Слънчоглед

Течни минерални торове

Овощни

Течни минерални торове

B Бор

Течни минерални торове

Cu Мед

Течни минерални торове

Mg Манган

Течни минерални торове

Zn Цинк

Течни минерални торове

Mo Молибден

Течни минерални торове

Желязо