Описание

Multicote™  – Торове с контролирано освобождаване

Multicote™ предлага пълно, внимателно балансирано подхранване през целия период на растеж, без да вреди на растежа и здравето на растението. Еднократно приложение с Multicote™ осигурява балансирано подхранване на растението в продължение на месеци. Multicote™ предлага надеждно, контролирано освобождаване, което не се влияе от типа на почвата, pH, влага или микробиална активност. Multicote™ е RHP-сертифициран.

Продължителност на освобождаването

Оптималната температура на освобождаване при Multicote™ е 21°С, а самата продължителност на освобождаването варира спрямо посочените от клиента условия. Използвайте FloraMatch™ софтуер/приложение за да разработите своите формули и хранителни програми с Multicote™.

Продукти

Торове с контролирано освобождаване

CoteN™ Urea 43-0-0 (2)

Торове с контролирано освобождаване

CoteN™ Mix Top 30-7-7 (2)

Торове с контролирано освобождаване

CoteN™ Mix Top 32-9-6 (2)

Торове с контролирано освобождаване

CoteN™ Mix Booster 31-21-0 (2-4)

Торове с контролирано освобождаване

CoteN™ Mix Dynamic 25-30-0 (2-4)

Торове с контролирано освобождаване

CoteN™ Mix Base 20-20-0 (2-4)

Торове с контролирано освобождаване

CoteN™ Mix Base 16-20-0 (2-4)

Торове с контролирано освобождаване

CoteN™ Mix Star 23-15-0 (2-4)

Торове с контролирано освобождаване

Coten™ Urea 42-0-0 (4)

Торове с контролирано освобождаване

Coten™ Mix Urea 45-0-0 (2)

Торове с контролирано освобождаване

Multicote™ Turf 17-12-17 (4)

Торове с контролирано освобождаване

Multicote™ 15-7-15 (6)

Торове с контролирано освобождаване

Multicote™ 15-7-15 (4)

Торове с контролирано освобождаване

Multigreen™ 22-5-11 (2)

Торове с контролирано освобождаване

Multicote™ Turf 21-10-21 (4)