Описание

Торовете с контролирано освобождаване с технология Multicote™ са най-надеждния и ефективен начин за доставяне на хранителни вещества до растението по време на целия му жизнен цикъл. Multicote™ гарантира, че с едно единствено приложение по време на засаждане, до растението ще достигнат точните количества от точните хранителни елементи в точния момент през целия период на неговият растеж и развитие. Това се постига чрез специални капсули с полимерна обвивка, която позволява постепенното освобождаване на хранителни вещества в зоната около корена на растението. 

Торовете с контролирано освобождаване са изключително предпочитани от модерните земеделски производители, тъй като те спестяват разходи за торене и работна ръка, позволяват приложение, което не е зависимо от спецификите на системите за напояване и не изискват никакво по-специално оборудване. Тези торове не се влияят от типа на почвата, нейното pH, влагата или микробиална активност.

Оптималната температура за освобождаване на хранителните вещества с технология Multicote™ е 21°С, а продължителността на отдаване варира според условията на околната среда и изискванията на клиента. Multicote™ е RHP-сертифициран.

Продукти

Торове с контролирано освобождаване

Coten™ Urea 42-0-0 (4)

Торове с контролирано освобождаване

CoteN™ Urea 43-0-0 (2)

Торове с контролирано освобождаване

CoteN™ Mix Urea 45-0-0 (2)

Торове с контролирано освобождаване

CoteN™ Mix Base 20-20-0 (2-4)

Торове с контролирано освобождаване

CoteN™ Mix Base 16-20-0 (2-4)

Торове с контролирано освобождаване

CoteN™ Mix Top 30-7-7 (2)

Торове с контролирано освобождаване

CoteN™ Mix Top 32-9-6 (2)

Торове с контролирано освобождаване

CoteN™ Mix Booster 31-21-0 (2-4)

Торове с контролирано освобождаване

CoteN™ Mix Dynamic 25-30-0 (2-4)

Торове с контролирано освобождаване

CoteN™ Mix Star 23-15-0 (2-4)

Торове с контролирано освобождаване

Multicote™ 15-7-15 (4)

Торове с контролирано освобождаване

Multicote™ 15-7-15 (6)

Торове с контролирано освобождаване

Multicote™ Turf 17-12-17 (4)

Торове с контролирано освобождаване

Multicote™ Turf 21-10-21 (4)

Торове с контролирано освобождаване

Multigreen™ 22-5-11 (2)