fbpx

Препоръки за торене на пшеница

От зърнено-житните култури пшеницата е основна зърнено-хлебна култура за България. Тя се отглежда за зърно, което служи както за храна на хората, така и за фураж на животните. За производството на хлебни изделия се използва меката пшеница (Triticum aestivum L.), а за производството на макаронени изделия се използва предимно твърдата пшеница (Triticum durum Desf.). При сеитба на тази култура в оптимални срокове, добра водообезпеченост и оптимално торене братенето на пшеницата започва през есента, като се образуват 2 до 3 братя. Братенето на пшеницата продължава и през пролетта, но есенните братя са по-продуктивни от пролетните. Затова правилното предсеитбено торене, съчетано с благоприятни метеорологични условия (влага и температура), е гаранция за високи добиви през следващата година. В края на фаза братене и началото на фаза вретенене (през пролетта) протичат етапите на органогенезиса, през които се залагат дължината на класа, броят на класчетата и цветчетата. През този период храненето на растенията, заедно с благоприятните метеорологични условия, е от решаващо значение за залагане на по-дълъг клас с повече класчета и цветчета. Това до голяма степен определя и добива на зърно. Качеството на пшеничното зърно се определя от обезпечеността на растенията с всички макро- и микроелементи през периода от изкласяване до пълна зрялост.

През вегетацията пшеницата усвоява хранителните вещества неравномерно. Най-интензивно е постъпването на хранителните вещества във фаза вретенене. До изкласяването пшеницата натрупва около 40% от сухото вещество и приема 70–80% от азота, фосфора и калия. По-голямата част от калия се натрупва постепенно до фаза изкласяване, от азота – до фаза млечна зрялост, а фосфорът се приема най-бавно до прекратяване на вегетацията.

Пшеницата е взискателна към свойствата на почвата, но при добра агротехника, влагообезпечаване и правилно торене добри добиви могат да се получават и на почви с по-лоши агрохимични свойства. Най-добри предшественици за пшеницата са зърнено-бобовите култури, рапица, слънчоглед и царевица.

За формиране на 100 кг зърно и съответното количество слама меката пшеница извлича от почвата 2,5–3,0 кг N, 1,0–1,2 кг P2O5 и 2,5–3,0 кг K2O, а твърдата пшеница извлича 2,7–3,1 кг N, 1,2–1,8 кг Р2О5 и 2,0–2,8 кг К2О.

Торовите норми за пшеницата се определят в зависимост от запасеността на почвата с усвоими форми на хранителните елементи, износа със 100 кг зърно и допълнителна продукция (слама), коефициентa на усвояване и реално възможния добив при конкретните почвено-климатични условия. Оптималните торови норми за пшеницата, отглеждана на различни почвени типове и след различни предшественици, варират от 10 до 18 кг/дка чист азот (N), 6–12 кг/дка Р2О5 и 4–8 кг/дка К2О за меката пшеница и 6–14 кг/дка N, 6–12 кг/дка Р2О5 и 6–8 кг/дка К2О за твърдата пшеница. В зависимост от величината на торовата норма и свойствата на почвата коефициентът на използване на азота от внесените торове е в границите 40–60%, на фосфора – от 6 до 8%, а на калия – от 25 до 30%. Калиевото торене оказва по-слабо положително влияние върху добива на пшенично зърно, но повишава устойчивостта на растенията към гъбни болести и подобрява качеството на зърното. Пшеничните растения използват пълноценно калия, внесен срещу предшественика, който най-често е окопна култура (царевица, слънчоглед), бобова култура (фасул, леща, фий, грах) или рапица. Твърдата пшеница може да се отглежда и след по-късни предшественици, като памук, поливна царевица, зеленчуци (домати, пипер, патладжани) и др.

Нашата препоръка за торене на ТВЪРДА ПШЕНИЦА, отглеждана на почви с умерено съдържание на органично вещество, минерален азот и подвижни форми на фосфор и калий

Забележка: За конкретна схема, направена професионално на базата на почвени и листни анализи, съобразена с вашите нужди и условия, се свържете с нашите специалисти.

Нашата препоръка за торене на МЕКА ПШЕНИЦА, отглеждана на почви с умерено съдържание на органично вещество, минерален азот и подвижни форми на фосфор и калий

Забележка: За конкретна схема, направена професионално на базата на почвени и листни анализи, съобразена с вашите нужди и условия, се свържете с нашите специалисти.

    Свържете се с нас

    Предпочитам да получавам съобщенията по:

    Е-mailТелефонSMSПоща