fbpx

Препоръки за торене на сорго

Соргото (Sorghum L.) се отглежда както за зърно, така и за силаж и сено. Най-голямо разпространение има соргото за зърно и то предимно хибридни форми, които се отличават с ниско стъбло, висока добивност и качествено зърно. Тази култура не е взискателна към почвения тип. Развива се на почти всички почви. Благодарение на силно развитата си и дълбоко проникваща коренова система соргото и сорго-суданковите култури извличат дори и трудно достъпните за другите растителни видове хранителни вещества от почвата. За получаване на 100 кг зърно хибридните сортове извличат от почвата 2–3 кг N, 0,5–0,9 кг Р2О5 и 2–3 кг К2О. Икономически оправданите торови норми зависят от запасеността на почвата с хранителни вещества, условията на отглеждане и максимално възможния добив при конкретните почвено-климатични условия. За получаване на 200–300 кг/дка се препоръчват торови норми от 10–12 кг/дка N и 6–8 кг/дка Р2О5 при неполивни условия. За получаване на по-високи добиви при поливни условия торовите норми трябва да бъдат 12–16 кг/дка N, 8–10 кг/дка Р2О5 и 5–10 кг/дка К2О. Фосфорните и калиевите торове се внасят непосредствено преди основната обработка на почвата през есента и се заорават. Ако това е пропуснато, през пролетта се извършва предсеитбено и присеитбено торене с трите хранителни елемента. При поливни условия може да се извърши и подхранване преди или по време на първата междуредова обработка. По време на вегетацията се извършва листно третиране с течен тор за царевица във фаза 5–6ти лист.

Нашата препоръка за торене на СОРГО, отглеждано на почви с умерено съдържание на органично вещество, минерален азот и подвижни форми на фосфор и калий

Забележка: За конкретна схема, направена професионално на базата на почвени и листни анализи, съобразена с вашите нужди и условия, се свържете с нашите специалисти

    Свържете се с нас

    Предпочитам да получавам съобщенията по:

    Е-mailТелефонSMSПоща